Kwaliteit en feedback bij NRS Rechtsbijstand

Bij NRS hechten wij veel waarde aan schadebehandeling van hoge kwaliteit. Wij vinden het van belang u zo snel mogelijk te helpen, zo duidelijk mogelijk te zijn in onze informatievoorziening en uw claim snel tot een goed einde voor u te brengen.

Daarbij focussen we op verschillende aspecten:

  • We communiceren in duidelijke taal en verschuilen ons niet achter juridische termen. Als wij juridische termen gebruiken zullen wij altijd toelichten wat dit in de praktijk voor uw claim betekent.
  • We reageren snel en inhoudelijk op uw vragen, via telefoon, mail of brief. Ons streven is om binnen maximaal 10 werkdagen te reageren op uw schriftelijke verzoeken. De praktijk leert ons dat wij een stuk sneller zijn dan dit. Door eventuele drukte kan onze responsesnelheid weleens varieren.
  • De behandelaren van NRS volgen externe en interne vakinhoudelijke opleidingen om uw claim inhoudelijk zo goed mogelijk te behandelen.
  • Wij borgen onze kwaliteit door tijdens de looptijd en na het sluiten van dossiers een controle op de door ons genomen stappen uit te voeren. Hierop checken wij de communicatie, ondernomen stappen en verdere verloop van het dossier.

Heeft u het idee dat uw dossier niet behandeld is zoals het behandeld zou moeten zijn of heeft u klachten? Neem dan contact met ons op via telefoon of mail. 

Uiteraard hopen wij dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Als dat niet het geval is, dan kunt u dit altijd aan ons laten weten.

Na de behandeling en afsluiting van uw dossier zullen wij u vragen om feedback te geven op de ervaringen die u heeft gehad. De signalen die u hierin afgeeft zijn voor ons belangrijke meetmomenten om vast te stellen op welke vlakken wij goed presteren, maar ook waar u vindt dat wij ons nog kunnen verbeteren.

Naar aanleiding van de feedback van onze klanten hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • Wij focussen nog meer op onze pro-activiteit in informatievoorziening. Waar een dossier voor ons een heel logisch vervolg heeft en we weten dat een dossiers langer kan duren, is dat voor onze klanten niet altijd gebruikelijk.
  • Wij streven ernaar onze communicatie zo simpel mogelijk te houden. Waar voor ons juridische discussies aan de orde van de dag zijn, is dit voor veel klanten onbekend terrein.
  • In plaats van het telefonisch of schriftelijk melden van uw schade bij NRS kan dit nu ook online via onze schade meld pagina. Op deze wijze kunt u op eigen gelegenheid alle relevante informatie sturen. Na melding van uw schade nemen wij altijd nog contact met u op.
Neem contact met ons op.