Het meningsverschil kan dan voorgelegd worden aan een bindend adviseur.

Het meningsverschil moet dan wel gaan over de vraag of er een juridisch redelijke kans is uw gewenste resultaat te behalen. Of over hoe wij uw zaak juridisch inhoudelijk verder moet behandelen. Dit is de geschillenregeling.

U kunt, nadat u ons hierover geïnformeerd heeft, zelf een advocaat inschakelen om ons standpunt en handelswijze te toetsen. Mocht u hulp hierbij willen, dan kan NRS Rechtsbijstand voor u een advocaat inschakelen.

De door u inschakelde advocaat heeft bij voorkeur wel een achtergrond in verkeersrecht.

Dan kunt u hierover een klacht indienen. Dat kan telefonisch of schriftelijk.

Als u telefonisch een klacht indient, legt een medewerker u uit wat u kunt doen als u een klacht heeft. Het telefoonnummer is 088 - 577 2480.

Als u schriftelijk een klacht indient, dan kunt u de brief sturen naar: Postbus 1167, 3000 BD Rotterdam. Of u kunt een email sturen naar: [email protected]. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een ontvangstbevestiging van ons. In de brief vermelden wij dat wij binnen 2 weken inhoudelijk reageren op uw klacht.

U kunt bij ons geen klacht indienen over een advocaat of deskundige die u zelf heeft gekozen.

Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U moet dit doen binnen 3 maanden nadat u onze reactie heeft gekregen. Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten beoordeelt.

Op www.kifid.nl staat precies uitgelegd hoe u een klacht indient. NRS Rechtsbijstand zal alle gegevens over uw zaak aan KiFiD geven en meewerken aan het onderzoek van KiFiD.

Het postadres is:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Neem contact met ons op.