NRS Rechtsbijstand

Uw deskundige op het gebied van verkeersrechtsbijstand
NRS staat voor Nederlandse Rechtsbijstand Stichting. Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Allianz of Allianz Direct? Dan helpen wij u als u in het verkeer met uw voertuig schade heeft opgelopen door een andere partij. NRS Rechtsbijstand is opgericht in 1983 en gevestigd in Rotterdam.

Ons team met specialisten op het gebied van verkeersschade staat klaar om u bij te staan op de momenten waarop u ons nodig heeft. Wij luisteren, geven advies en nemen zorgvuldig de stappen met u door die bij uw schade komen kijken. U krijgt een vast contactpersoon die uw zaak behandelt en waar u uw vragen kunt stellen. Is uw contactpersoon even niet beschikbaar? Dan helpt een van onze collega’s u uiteraard verder!

Onze specialisten beschikken over alle vakinhoudelijke kennis om uw schade goed te behandelen. Zij worden voor de behandeling van materiele schades geacht het branchediploma schadebehandelaar bij het NIBE-SVV te behalen. Voor de behandeling van ongevallen met letselschade vragen wij hen de vakopleidingen behorende bij de opleiding Personenschade en Letselschade te behalen.

Naast deze externe opleidingen volgen onze specialisten ook interne opleidingen op het vlak van communicatie, telefonie, onderhandelen en verschillende talen. 

NRS Rechtsbijstand helpt u bij het verhalen van schade die u of uw passagiers hebben geleden op de partij die schuld heeft: de aansprakelijke partij. Wij beoordelen wie aansprakelijk is op basis van onder andere het schadeaangifteformulier dat u heeft ingevuld. Ook schakelen wij eventueel een expert in die de schade aan uw voertuig komt vaststellen. Daarnaast geven wij u advies en deskundige hulp. Doordat wij uw zaak behandelen, hoeft u niet rechtstreeks met de verzekeraar van de tegenpartij te communiceren.
Wij ontvangen de premie die u betaalt voor uw rechtsbijstandverzekering. Daarmee bent u verzekerd voor de kosten van onze rechtsbijstand. Zoals de kosten van een schade-expert, gerechtsdeurwaarder of advocaat die NRS Rechtsbijstand inschakelt. Daarnaast vragen wij aan de verzekeraar van de aansprakelijke partij een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars.
Wij streven alle inkomende post binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

NRS Rechtsbijstand

Postbus 1167
3000 BD Rotterdam

Telefoonnummer: 088 - 577 2480

 E-mail: [email protected]

NRS Rechtsbijstand
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Neem contact met ons op.