• banner2
Wie zijn wij?

NRS staat voor Nederlandse Rechtsbijstand Stichting. Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij Allianz of Allsecur? Dan helpen wij u als u in het verkeer met uw voertuig schade heeft opgelopen door een andere partij. NRS Rechtsbijstand is opgericht in 1983 en gevestigd in Rotterdam.


Onze medewerkers
Wij werken met een team specialisten op het gebied van materiële schade en een team letselschadespecialisten. Onze medewerkers beschikken over alle vakinhoudelijke kennis om uw schade goed te kunnen behandelen. Zij houden voortdurend hun kennis actueel door trainingen en cursussen op het gebied van schadebehandeling te volgen.

Wat doen wij?

NRS Rechtsbijstand helpt u bij het verhalen van schade die u of uw passagiers hebben geleden op de partij die schuld heeft: de aansprakelijke partij. Wij beoordelen wie aansprakelijk is op basis van onder andere het schadeaangifteformulier dat u heeft ingevuld. Ook schakelen wij eventueel een expert in die de schade aan uw voertuig komt vaststellen. Daarnaast geven wij u advies en deskundige hulp. Doordat wij uw zaak behandelen, hoeft u niet rechtstreeks met de verzekeraar van de tegenpartij te communiceren.

Onze kosten
Wij ontvangen de premie die u betaalt voor uw rechtsbijstandverzekering. Daarmee bent u verzekerd voor de kosten van onze rechtsbijstand. Zoals de kosten van een schade-expert, gerechtsdeurwaarder of advocaat die NRS Rechtsbijstand inschakelt. Daarnaast vragen wij aan de verzekeraar van de aansprakelijke partij een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars.


Onze reactietermijn
Wij trachten alle inkomende post binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Contact

NRS Rechtsbijstand

Postbus 1167
3000 BD Rotterdam

Telefoonnummer: 088 - 577 17 36

E-mail:
•    als u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij Allianz of Allsecur: [email protected]

Bezoekadres
NRS Rechtsbijstand
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam